چشم انداز

عبارت ماموریت : ارائه بالاترین سطح کیفیت مراقبت های سلامت روان به مددجویان، همراه با رعایت احترام بیانیه رسالت : بیمارستان میمنت یک بیمارستان تک تخصصی خصوصی است که با هدف ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه سلامت روان ایجاد شده است و از طریق ارائه خدمات بستری و سرپایی روانپزشکی به سلامت روان جامعه کمک می کند. تامین سلامت مددجویان، رضایت ایشان و خانواده و بازگشت مناسب بیماران عزیز به اجتماع برای ما اولویت است.

بر این اساس این بیمارستان با جذب پزشکان حاذق و متخصص، بکارگیری پرستاران مجرب و کارکنان آگاه، پایبندی به اصول اخلاقی حرفه ای و روش های علمی، رعایت استانداردهای ملی و ایجاد تعهد در کارکنان، سعی دارد خدمات سلامت روان را با بالاترین سطح کیفیت توام با رعایت احترام و تکریم ارباب رجوع به بیماران شهر تهران و بیماران ارجاعی از سایر شهرهای کشور ارائه کند.

بیانیه چشم انداز بیمارستان میمنت : ما در بیمارستان میمینت برآنیم که تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی، بهترین بیمارستان روانپزشکی کشور باشیم. بدین منظور با تکیه بر حدود نیم قرن تجربه به همراه بهره گیری از دانش روز دنیا، با همراهی پزشکان و پرسنل کارآمد، بهره مندی از فضای فیزیکی مطلوب، اصلاح فرآیندها، بالاترین سطح کیفیت خدمات سلامت روان و خدمات هتلینگ و رفاهی را توام با احترام و تاکید بر ایمنی بیمار برای مراجعین فراهم می کنیم.بیانیه ارزش های بیمارستان میمنت : بیمارستان میمنت همواره خود را در مقابل مراجعین و خانواده های آنها، کارکنان و سایر گروه های ذینفع، مسئول می داند و به اصول زیر پایبند است :

 

۱- ارائه مراقبت با بالاترین سطح کیفیت و همکاری با پزشکان برجسته
۲ – دلسوزی، رازداری و ایمنی بیمار
۳ – احترام به خواسته ها و کرامت انسانی مراجعین
۴ – قانون مداری و نظم همه جانبه در امور
۵ – تصمیم گیری گروهی و استفاده از خرد جمعی
۶ – احترام متقابل بین همکاران و ایجاد جو دوستانه
۷ – صداقت مالی و پرداخت بموقع حقوق و مطالبات کارکنان و پزشکان