درباره بیمارستان میمنت

بیمارستان میمنت نهادی از شرکت سهامی خاص گروه پزشکی و مرکز درمانی فرخنده است. هیات مدیره شرکت از سه نفر تشکیل شده است که هر ۲ سال یک بار توسط سهامداران انتخاب میشوند و از میان خود رئیس هیات مدیره و مدیر عامل را تعیین می نمایند. اعضاء هیات مدیره کنونی عبارتند از:

رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

سرکار خانم بلقیس گلوریا میرسپاسی

آقای دکتر محمد حسین میرسپاسی

خانم دکتر زهرا میرسپاسی

خانم دکتر عزت الملوک سیمحائی

بیمارستان میمنت در شبکه های اجتماعی

60
تعداد تخت
96
تعداد پرسنل
51
تعداد پرستاران
67
تعداد پزشکان
6
زمینه فعالیت
45
سال سابقه

تاسیس بیمارستان میمنت

ریاست بیمارستان : آقای دکتر غلامرضا میرسپاسی، فرزند استاد دکتر عبدالحسین میرسپاسی موسس بیمارستان، ریاست بیمارستان میمنت را عهده دار می باشند. ایشان در سال ۱۳۲۵ در تهران متولد و پس  از دریافت دیپلم خود از دبیرستان البرز در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل و در سال ۱۳۵۲ دیپلم پزشکی خود را دریافت نمودند. سپس از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۴ به خدمت مقدس سربازی پرداختند و همان سال جهت ادامه تحصیل خود در رشته روانپزشکی وارد انستیتو روانپزشکی دانشگاه لندن شدند و در سال ۱۳۵۸ به دریافت درجه تخصصی خود نائل آمدند. آقای دکتر غلامرضا میرسپاسی از سال ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۸۲ عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بودند و در آن سال به افتخار بازنشتگی نائل آمدند. ایشان در سال ۱۳۷۵ به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی روانپزشکان منسوب شدند و از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۹ به عنوان نایب رئیس و از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۲ به عنوان رئیس انجمن روانپزشکان فعالیت نمودند.

کمیته ها در طی سال چندین بار تشکیل جلسه داده و پیشنهادات خود را به مدیریت اجرایی بیمارستان ارائه می دهند. دبیر رابط کمیته ها خانم آقای جوادی سرپرست قسمت بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان می باشد.

وی بعنوان رابط کمیته ها و با احاطه کامل به امور اعتبار بخشی و سنجه های مربوط به انها از همکاران ارزنده تیم مدیریت است.

پزشکان همکار بیمارستان:  بیمارستان میمنت مفتخر است که روانپزشکان عالی قدری در ارائه خدمات به بیماران خود با این بیمارستان همکاری می نمایند که اسامی آنها در قسمت معرفی پزشکان درج گردیده است.

این گروه متشکل از 2 نفر است که دارای اختیارات و مسئولیت های تعیین شده از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند. مسئولین فنی کنونی عبارتند از:

آقای دکتر انوشه سالیانی               مسئول فنی

خانم دکتر زهرا بیژنی                      قائم مقام

آقای جعفری که از مردان مومن و متعهد می باشدمسئولیت اداره امور مالی بیمارستان و ریاست حسابداری را به عهده دارند.  ایشان در به روز کردن سامانه الکترونیکی امور مالی سهم بسزایی داشته اند.

خانم شبنم پیری به عنوان مترون بیمارستان همراه با کادر تحصیل کرده، مجرب،  وظیفه شناس و متعهد در ارائه خدمات پرستاری  به بیماران فعالیت دارند و  و در همکاری با هیئت مدیره در حفظ و ارتقاء کیفیت همگانی بیمارستان خدمت مینمایند.

مدیریت کارگزینی بیمارستان میمنت به عهده آقای چراغی میباشد. کارگزینی از ارکان فعال بیمارستان است و در کسب رضایت همه کارکنان و جذب نیروهای تازه بسیار کوشاست.

کمیته های بیمارستان بر پایه ضوابط وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است. اعضاء کمیته ها و وظایف آنها طبق آیین نامه های ابلاغ شده از جانب همان وزارت خانه انتخاب می شوند.