بیمارستان میمنت دارای ۶۰ تخت است که به سه بخش برای بستری بیماران تقسیم شده است:

بخش یک: مخصوص زنان.

بخش دو: مخصوص مردان.

خدمات سرپائی:

بخشهای اورژانس و درمانگاه بیمارستان میمنت بسیار فعال میباشد و زیر نظر روانپزشکان همکار بیمارستان به بیماران سرپائی و مراجعین به این بخش ها خدمات ارزنده ارائه مینماید.

(ECT)  الکتروشوک :

بیمارستان میمنت مفتخر است که جناب آقای دکتر غلام حسین رازی با تخصص، تبحر و تجربه کم نظیر خود در درمان بیمارانی که از روان پریشی رنج میبرند و نیاز به الکتروشوک دارند بالغ بر چهل سال است ما همکاری می نمایند. اتاق الکتروشوک مجهـز به کلیه تجهیزات مورد نیـاز است و در جوار آن اتـاق مجهز دیگری قرار دارد که برای مراقبت از بیماران پس از درمان شک اختصاص یافته است.  اینگونه بیماران پس از گذراندن چند ساعت در این واحد و یافتن هشیاری کامل به اتاقهای خود منتقل میشوند. از نظر کاربردی این واحد بعنوان “ریکاوری روم” عمل مینماید.

داروخانه بیمارستان: 

داروخانه بیمارستان تحت نظر آقای دکتر عبدالرضا زند حبیبی در تهیه  داروها و وسایل یکبار مصرف مورد نیاز بیماران با رعایت کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت میکند.

واحد کاردرمانی:

کار درمانی از واحد های بسیار ارزنده بیمارستان میمنت است. درمانگران ماهر، مهربان، خوشرو و کار ازموده علاوه بر خدمت به بیماران در اتاق کاردرمانی با انها در زمین های والیبال و بسکتبال بیمارستان به ورزش می پردازند و در فضای دلپذیر ان با نرمشهای بدنی سبک به شادی بیماران کمک می نمایند.

علاوه بر واحدهای بالا بیمارستان دارای بخش های آزمایشگاه(با همکاری بیمارستان آزادی و آزمایشگاه آزادی)، الکتروانسفلوگرافی (EEG) و آرایشگاه برای مردان است.