به نام خدا

گروه درمانی یکپارچه بیماران دوقطبی

این برنامه مختص بیماران دوقطبی است که در مرحله حاد بیماری نیستند و دارای ثبات درمانی می باشند.

مدت زمان: 90 دقیقه ( 12 جلسه ،یک جلسه در هفته)

گروه هدف: بیماران دوقطبی و خانواده های آنها

زمان و ساعت برگزاری: بیمارستان میمنت (دوشنبه ساعت 18 -16:30)

مکان برگزاری: بخش روانشناسی بیمارستان میمنت

درمانگر: الهام آقائی (دکترای روانشناسی بالینی)

تعداد افراد: محدود  ( به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی با گروه های کوچک انجام می شود)

هزینه ثبت نام: تماس با بیمارستان

نحوه ثبت نام : از طریق تماس با شماره ۶۶۰۶۶۱۱۱ و یا سایت www.Maymanathospital.com

این برنامه بصورت تمرین، ایفای نقش و تعامل مشارکتی انجام می شود.

جلسات شامل آموزش هایی در زمینه شناخت بیماری، تمرین توجه ، بهبود حافظه، عملکردهای اجرایی (مانند فعالیتهای برنامه ریزی، مدیریت زمان) مدیریت استرس و ارتباط بین فردی است.

 

از همه متخصصان سلامت روان ( روانپزشکان، روانشناسان و…) دعوت می شود بیماران دوقطبی خود را از این برنامه مطلع کنند.

 

با تشکر

الهام آقائی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی