بنیانگذار بیمارستان

استاد دکتر عبدالحسین میرسپاسی در سال ۱۲۸۶ در تهران پا به عرصه وجود گذاشت و در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۵۵ چشم از جهان پوشید.
او تحصیـلات متوسطه را در مشهد آغاز و در مدارس ثروت و دارالفنون تهران ادامه داد. وی در سال ۱۳۰۶ شمسی دیپلم خود را از دارالفنون دریافت کرد و برای تحصیل طب به فرانسه رفت و در سال ۱۳۱۴ ( ۱۹۳۵ میلادی ) با موفقیت از دانشکده پزشکی لیون فارغ التحصیل شد. استاد از اغاز تحصیلات پزشکی به رشته های اعصاب و روان پزشکی دلبستگی ویژه ای پیدا کرد و پایان نامه خود را با عنـوان ” صفات هیستری شکل حملات صرعی” با درجه ممتـاز گذراند. سپس در رشته های روانپزشکی  و پزشکی قـانونی به تحصیل و مطالعه ادامـه داد و در بیمارستان روانـی شارانتون به عنوان کارورز و سپس به عنوان دستیار رسمی پروفسور هانری باروک در پژوهش های بالینی و آزمایشگاهی سهم بسزا و سودمندی داشت.

در سال ۱۳۱۷ شمسی (برابر با ۱۹۳۸ میلادی ) به ایران مراجعت کرد و خدمت وظیفه را در بیمارستان شماره یک ارتش انجام داد . پس از پایان خدمت وظیفه به سمت پزشک تیمارستان آن موقع (بیمارستان روان پزشکی رازی فعلی ) برگزیده شد . مدتی بعد استاد ، رئیس بخش روان پزشکی بیمارستان روزبه شد . ایشان مدتی نیز به عنوان مدیر عامل بیمارستان روان پزشکی رازی فعلی فعالیت نمود . و همچنین ریاست پزشکی قانونی را نیز به عهده داشت . استاد میر سپاسی از پیشکسوتان تعلیم روان پزشکی و از پیشاهنگان نهضت بهداشت روانی در ایران بود و در کنار فعالیت های زیاد خود ریاست هیئت مدیره جمعیت آموزش و بهداشت روانی ایران را نیز تقبل کرد ، همچنین با همکاری آقای جبار باغچه بان جمعیت حمایت از کر و لال ها را تاسیس کرد و به عنوان نایب رئیس انجمن ، مدت ها خدمت کرد . در این زمان استاد، رئیس بیمارستان روانپزشکی رازی و عضو شورای عالی  فرهنگ نیز بود . سرانجام پس از عمری تلاش و کوشش در راه علم و دانش روان پزشکی و ارائه خدمات ارزنده در تاریخ ۱۹ تیر ماه سال ۱۳۵۵ در میان بهت و ناباوری همگان به علت عارضه قلبی چشم از جهان فرو بست . اما یاد و خاطره ایشان و تاثیر شگرفی که در پیشرفت علم روان پزشکی و سلامت روان جامعه به یادگار گذاشت بر کسی پوشیده نیست . روحش شاد و یادش گرامی باد .در سال ۱۳۱۷ شمسی (برابر با ۱۹۳۸ میلادی ) به ایران مراجعت کرد و خدمت وظیفه را در بیمارستان شماره یک ارتش انجام داد . پس از پایان خدمت وظیفه به سمت پزشک تیمارستان آن موقع (بیمارستان روان پزشکی رازی فعلی ) برگزیده شد . مدتی بعد استاد ، رئیس بخش روان پزشکی بیمارستان روزبه شد . ایشان مدتی نیز به عنوان مدیر عامل بیمارستان روان پزشکی رازی فعلی فعالیت نمود . و همچنین ریاست پزشکی قانونی را نیز به عهده داشت . استاد میر سپاسی از پیشکسوتان تعلیم روان پزشکی و از پیشاهنگان نهضت بهداشت روانی در ایران بود و در کنار فعالیت های زیاد خود ریاست هیئت مدیره جمعیت آموزش و بهداشت روانی ایران را نیز تقبل کرد ، همچنین با همکاری آقای جبار باغچه بان جمعیت حمایت از کر و لال ها را تاسیس کرد و به عنوان نایب رئیس انجمن ، مدت ها خدمت کرد . در این زمان استاد، رئیس بیمارستان روانپزشکی رازی و عضو شورای عالی  فرهنگ نیز بود . سرانجام پس از عمری تلاش و کوشش در راه علم و دانش روان پزشکی و ارائه خدمات ارزنده در تاریخ ۱۹ تیر ماه سال ۱۳۵۵ در میان بهت و ناباوری همگان به علت عارضه قلبی چشم از جهان فرو بست . اما یاد و خاطره ایشان و تاثیر شگرفی که در پیشرفت علم روان پزشکی و سلامت روان جامعه به یادگار گذاشت بر کسی پوشیده نیست . روحش شاد و یادش گرامی باد .