پزشکان مجموعه

dr mirsepassi

 

دکتر غلامرضا میرسپاسی

شماره مطب : 66003474

(روانپزشک از کالج سلطنتی روانپزشکان انگلستان)

                                                                                   ( رئیس بیمارستان)        

khodaei

 

دکتر محمدرضا خدایی اردکانی

شماره مطب : 66564228

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

saberi

 

دکتر مهدی صابری

شماره مطب : 88926948

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان) 

 

abhari

 

دکتر سید علی احمدی ابهری

شماره مطب : 88769273

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

shaabani

 

دکتر امیر شعبانی

شماره مطب : 22913840

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

fakhraei

 

دکتر سید علی فخرایی

شماره مطب : 02632264501

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

 

ghaedi

 

دکتر غلامحسین قائدی

شماره مطب : 66591725

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

 

saliyani 2

 

 

دکتر انوشه سالیانی

شماره مطب : 88684222 - 56153585

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

 

golchin

 

دکتر کاظم گلچین راد

شماره مطب : 88607885 - 88036224

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

 

sabeti

 

دکتر بابک ثابتی

شماره مطب : 88602689

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

 

fazeli

 

دکتر سید احمد فاضلی

شماره مطب : 44212839

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)simhaei

 

دکتر عزت الملوک سیمحائی

شماره مطب : 88779504

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

eram

 

 

دکتر آذرمیدخت ارم

شماره مطب : 44257740

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

habibi

 

دکتر لاله کوهی حبیبی

شماره مطب : 88517033

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

boroomand

 

دکتر مهران برومند

شماره مطب : 22677669

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

 

omid rezaei

 

دکتر امید رضایی خسروآبادی

شماره مطب : 88993455-66003474 

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

jahangiri

 

دکتر سیروس جهانگیری  

شماره مطب: 66003474

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

forootan

 

دکتر جواد فروتن

شماره مطب: 66937199

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

chegini

 

دکتر سیاوش چگینی

شماره مطب: 88820247

روانشناس بالینی

 

reza rezaei

 

 

دکتر رضا رضایی

شماره مطب: 26702590-26702595

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

razi

 

 

دکتر غلامحسین رازی 

(متخصص بیهوشی)

 

sadrodini

 

 

دکتر رویا صدرالدینی

شماره مطب: 8868488

روانشناس بالینی

 

safarzadeh

 

دکتر رویا صفار زاده 

(متخصص قلب و عروق)

madadi

 

دکتر زینب علی مددی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

alagheband

دکتر جواد علاقبند راد 

شماره مطب: 22273002

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان - فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان از امریکا)

 

nasehi

 

 

دکتر عباسعلی ناصحی 

شماره مطب: 44191285

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

sadeghi

 

 

دکتر مجید صادقی

شماره مطب: 22368266

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

tehrani doost

 

 

دکتر مهدی تهرانی دوست 

شماره مطب: 2252532

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

amini

 

 

دکترهمایون امینی 

شماره مطب: 88001157

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

 

 

daneshmand

 
دکتر رضا دانشمند

شماره مطب : 66001126

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

 

talebzade

 
دکتر سید مهدی طالب زاده

شماره مطب : 66003474

 (متخصص داخلی)

 

 

atarzade

 

دکتر علیرضا عطار زاده

شماره مطب : 66003474

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر غلامرضا حاجتی

شماره مطب : 88684222

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

 

 

 

 

 

دکتر مسعود مقدم نیا

شماره مطب : 66564228

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

 

 

 

 

 

 

دکتر علی فرهودیان

-شماره مطب:22277441-22901760

روانپزشک(  متخصص اعصاب و روان)