کنترل خشم

 کنترل خشم

آموزش سلامت

خشم :

خشم احساسی است که به صورت جسمانی و احساسی ابراز می شود و واکنش طبیعی انسان است هنگامی که دچار ناکامی میشود.خشم میتواند از احساس خفیف ناخوشایند شروع شده  و تایک احساس شدید عصبانیت را در برگیرد .با اینکه خشم یک احساس طبیعی و لازم است ، ولی وقتی شدت آن خیلی زیاد باشد ، یا مکرراً اتفاق بیفتد ، و یا نحوه ابراز خشم توسط فرد مناسب نباشد ، میتواند مشکل ساز باشد .

پرخاشگری  :

پرخاشگری یکی از شیوه های نا مناسب ابراز خشم و عصبانیت است.رفتاری که موجب  آسیب به خود، آسیب به دیگران و یا اشیامیشود .این آسیب به دیگران میتواند بدنی مانند کتک زدن ، لگد زدن  و گاز گرفتن ، یا لفظی مانند ناسزا گویی و فریاد زدن و یا حقوقی مانند به زور گرفتن چیزی باشد .

      اثرات مخرب پرخاشگری  :                 

پرخاشگری میتواند منجر به خسارات جبران ناپذیر مالی ویا جانی، چه برای خود و چه برای دیگران شود .میتواند محرک یک حمله قلبی باشد ، و یا روابط با اعضای خانواده و یا روابط اجتماعی را مختل کند  .

باورهای غلط در مورد خشم  :                 

 • ·خشم ذاتی و ارثی است و نمیشود آنرا تغییر داد
 • ·خشم ناخواسته ایجاد میشود و افزایش می یابد .
 • ·اگر پرخاش نکنی که حقت را می خورند و کار پیش نمی رود .
 • ·دست خودم نیست .
 • ·نباید خشم را خورد و باید آنرا به صورت پرخاشگری نشان داد .
 • ·حق من است که عصبانی شوم و پرخاشگری کنم.

عوامل  شروع کننده خشم  :

 • ·مورد ظلم واقع شدن
 • ·مسخره یا تحقیر شدن
 • ·قطع شدن کارموردعلاقه یا نرسیدن به خواسته مورد نظر
 • ·قرارگرفتن در معرض پرخاشگری ازطرف دیگران.
 • ·مورد بی توجهی و بی اعتنایی قرار گرفتن.

علائم جسمانی ظهور خشم  :    

*-افزایش ضربان قلب

*-داغ شدن یا یخ کردن

*- تغییر تنفس -  *-لرزش

*- عرق کردن و افزایش فشار خون

     *- تغییر رنگ چهره وگشاد شدن مردمک چشم

*- گرفتگی عضلات   

*-بی حس شدن برخی از قسمتهای بدن

راههای کنترل خشم  :

*- ورزش کنید 

فعالیت جسمی به شما کمک میکند که عصبانیت شما طول مدت کوتاهتری داشته باشد .با افزایش توان جسمی قدرت غلبه شما بر عصبانیت بیشتر میشود .         

*- شروع به نوشتن کنید

کلماتی که موقع عصبانیت بیان می کنید را روی کاغذ بنویسید و سعی کنید دیگر هنگام مشاجره و عصبانیت آنها را تکرار نکنید .

یک لحظه تفکر کنید .

در مراحل شدید عصبانیت بهتر است از مواجهه با فردی که از دست او عصبانی هستید دور شوید و در مقابل او قرار نگیرید.به جای این چند لحظه به خود فرصت دهید تا آرام شده و در مورد روشهای ابراز عصبانیت کمی فکر کنید.

به جای داد زدن حرف بزنید :

در مورد چیزی که دارید می گویید کمی فکر کنیدو صدایتان را بلند نکنید.در مورد چیزی که شما را عصبانی کرده با آرامی توضیح دهید.

به فواید و مضرات عصبانیت فکر کنید .

بعد از اینکه عصبانیت تان فرو کش کرد با خود فکر کنید این عصبانیت چه فوایدی برای من و فرد مقابل داشت ؟

آسیب ها و اثرات منفی آن روی من و دیگری چه قدر بود ؟آیا مشکل را برطرف کرد ؟

از مهارت حل مشکل استفاده کنید .

با خود فکر کنید و راه حلهای دیگر ی را به غیر از عصبانیت برای حل مشکل پیدا کنید .        

موقعیت را بپذیرید.

برخی چیزها را نمیتوان تغییر داد.گاهی باید به جای عصبانی شدن  وضعیت کنونی را پذیرفت و با آن سازگاری پیدا کرد . در این صورت لازم است شیوه های مقابله با مشکلات را یاد گرفته و یا با آنها سازگار شوید .

کد:  06-01-PM

تهیه و تنظیم: مهر 1391

ویرایش و بازنگری:  آذر95

واحد آموزش بیمارستان میمنت

آدرس: تهران، انتهای اتوبان یادگار امام به سمت جنوب بعد از پل آزادی، اول کنار گذر یادگار امام، بیمارستان میمنت