تماس با ما

ارتباط با ما

تماس با ما

66066111 - 021

info@maymanathospital.com

www.maymanathospital.com

شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰

تهران ، انتهای اتوبان یادگار امام ، بعد از تقاطع آزادی ، خیابان میمنت بیمارستان روانپزشکی میمنت