درباره ما

درباره ما

بیمارستان میمنت نهادی از شرکت سهامی خاص گروه پزشکی و مرکز درمانی فرخنده است. هیات مدیره شرکت از سه نفر تشکیل شده است که هر ۲ سال یک بار توسط سهامداران انتخاب میشوند و از میان خود رئیس هیات مدیره و مدیر عامل را تعیین می نمایند. اعضاء هیات مدیره کنونی عبارتند از:

سرکار خانم بلقیس گلوریا میرسپاسی           رئیس هیات مدیره

آقای دکتر محمد حسین میرسپاسی            مدیر عامل

آقای دکتر غلامرضا میرسپاسی                  عضو هیات مدیره و رئیس بیمارستان

 

DSC_86366

ریاست بیمارستان : آقای دکتر غلامرضا میرسپاسی، فرزند استاد دکتر عبدالحسین میرسپاسی موسس بیمارستان، ریاست بیمارستان میمنت را عهده دار می باشند. ایشان در سال ۱۳۲۵ در تهران متولد و پس  از دریافت دیپلم خود از دبیرستان البرز در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل و در سال ۱۳۵۲ دیپلم پزشکی خود را دریافت نمودند. سپس از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۴ به خدمت مقدس سربازی پرداختند و همان سال جهت ادامه تحصیل خود در رشته روانپزشکی وارد انستیتو روانپزشکی دانشگاه لندن شدند و در سال ۱۳۵۸ به دریافت درجه تخصصی خود نائل آمدند. آقای دکتر غلامرضا میرسپاسی از سال ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۸۲ عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بودند و در آن سال به افتخار بازنشتگی نائل آمدند. ایشان در سال ۱۳۷۵ به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی روانپزشکان منسوب شدند و از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۹ به عنوان نایب رئیس و از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۲ به عنوان رئیس انجمن روانپزشکان فعالیت نمودند.

این گروه متشکل از چهار نفر است که دارای اختیارات و مسئولیت های تعیین شده از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند. مسئولین فنی کنونی عبارتند از:

آقای دکتر غلامرضا میرسپاسی         رئیس بیمارستان و مسئول فنی عصر

آقای دکتر انوشه سالیانی               مسئول فنی صبح و رابط مسئولین فنی

آقای دکتر کاظم گلچین               مسئول فنی شب

خانم دکتر عزت الملوک سیمحائی    مسئول فنی شب

آقای علی رحمانی که از مردان مومن و متعهد می باشدمسئولیت اداره امور مالی بیمارستان و ریاست حسابداری را به عهده دارند.  ایشان در به روز کردن سامانه الکترونیکی امور مالی سهم بسزایی داشته اند.

آقای یعقوب فریدی به عنوان مترون بیمارستان همراه با کادر تحصیل کرده، مجرب،  وظیفه شناس و متعهد در ارائه خدمات پرستاری  به بیماران فعالیت دارند و  و در همکاری با هیئت مدیره در حفظ و ارتقاء کیفیت همگانی بیمارستان خدمت مینمایند.

مدیریت کارگزینی بیمارستان میمنت به عهده آقای محمد اسماعیلیان میباشد. کارگزینی از ارکان فعال بیمارستان است و در کسب رضایت همه کارکنان و جذب نیروهای تازه بسیار کوشاست.

کمیته های بیمارستان بر پایه ضوابط وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است. اعضاء کمیته ها و وظایف آنها طبق آیین نامه های ابلاغ شده از جانب همان وزارت خانه انتخاب می شوند.

کمیته ها در طی سال چندین بار تشکیل جلسه داده و پیشنهادات خود را به مدیریت اجرایی بیمارستان ارائه می دهند. دبیر رابط کمیته ها خانم عطیه اعتضادی سرپرست قسمت بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان می باشد.

وی بعنوان رابط کمیته ها و با احاطه کامل به امور اعتبار بخشی و سنجه های مربوط به انها از همکاران ارزنده تیم مدیریت است.

پزشکان همکار بیمارستان:  بیمارستان میمنت مفتخر است که روانپزشکان عالی قدری در ارائه خدمات به بیماران خود با این بیمارستان همکاری می نمایند که اسامی آنها در قسمت معرفی پزشکان درج گردیده است.