کلاسهای آموزش خانواده

توسط: | برچسب ها: | دیدگاه ها: 0 | ژانویه 22nd, 2019

قابل توجه مراجعین محترم :

کلاسهای آموزش خانواده برای خانواده بیماران بستری در این مرکز هر پنجشنبه ساعت  ۳۰/۱۴  الی ۳۰/۱۵  توسط روانپزشک برگزار   می گردد .

جهت حضور با واحد پذیرش یا بخش های بستری بیمارستان هماهنگی بعمل آید .

آموزش دفتر پرستاری بیمارستان میمنت

ارسال پاسخ